Wij houden toezicht voor en namens onze opdrachtgevers bij restauraties, renovaties en onderhoudswerkzaamheden met als doel om de beoogde eindkwaliteit te bewaken en de werkzaamheden te sturen in het werk. Voorbeelden van toezicht en controle zijn bijvoorbeeld het controleren van werkzaamheden bij het vervangen van voegwerk, pleisterwerk, natuursteenwerk, betonherstel en reparaties, verfwerk en reinigen van authentieke en/of gevoelige oppervlaktes.

Toezicht en controle