Wij voeren UT diktemetingen, lintvoegmeting, scheefstandmetingen, hoogtemetingen, geluidsmetingen, trillingsmetingen, scans, scheurwijdtemetingen, enz. uit om situaties, schadebeelden en/of gebreken te monitoren, vast te leggen (nulmeting) of nauwkeurig te registreren. Met de resultaten van deze gegevens kunnen onze klanten dit vervolgens verder verwerken in hun rapportage of wij werken deze verder voor hun uit.

Meetwerk