Industriele stops, renovaties, restauraties, periodiek onderhoud en verkoopvraagstukken vragen om een goed omlijnd en onderbouwd proces. Avorens er daadwerlijk een plan van aanpak, technische werkomschrijving of bestek opgesteld kan worden is het in de meeste gevallen geen overbodige luxe om een hersteladvies, inventarisatie, nulmeting, scan, enz. op te laten maken. Op basis van deze gegevens kan vervolgens reëel, efficiënt en kostenbesparend worden begroot. Bij het opstellen van een (herstel)advies, inventarisatie, scan, nulmeting, enz. maken wij gebruik van de eenvoudige maar ook meest hoogwaardige en innovatieve inspectie- en onderzoeksapparatuur, zoals bijvoorbeeld DIG-S, lab voor bouwchemische analyses, 3D scanner, opname apparatuur, endoscoop, temperatuurmeters, scheurwijdtemeters, hoogtemeters, landmeters, drones, enz. Voordeel van deze werkwijze is dat dit niet alleen economisch voor u als klant is, maar ook dat u maar één aanspreekpunt heeft. Hierdoor worden de lijnen kort gehouden waamee een tijdsbesparing en voorkoming van ruis wordt gerealiseerd.

Advies en onderzoek